top of page

Het BOOST team

BOOST draait op honderden deelnemers en vrijwilligers. Daarnaast hebben we een vast team dat zich dagelijks bezighoudt met de organisatie rondom BOOST, een bestuur op afstand en tal van partners in de stad waar we mee optrekken.

Het bestuur

BOOST valt onder de Stichting BOOST voor Vluchtelingen. Het bestuur van BOOST is onafhankelijk en onbezoldigd. Ze bewaken op afstand de missie en continuïteit van onze ontmoetingsplek.

Sennay Ghebreab

is de voorzitter van ons bestuur. In het dagelijks leven werkt hij als neuro-informaticus bij de Universiteit van Amsterdam aan ‘inclusieve algoritmes’. Sennay zet zich daarnaast op tal van fronten in voor de integratie van nieuwkomers, in het bijzonder uit Eritrea. 

Monique Waarts

is vice voorzitter in het bestuur. Haar expertise in ‘maatschappelijk vastgoed’ zet ze in voor zorg en opvang van kwetsbare groepen bij HVO-Querido.

 

Jeroen Diepeveen

is onze penningmeester. Hij is de bevlogen directeur van Casa 400, een maatschappelijk hotel annex studentenhuisvesting in de buurt. 

Henk van Waveren

vervult in het bestuur de functie van secretaris. In zijn werkzame leven deed Henk veel bestuurservaring op, onder meer als stadsdeelvoorzitter in Amsterdam West.

Bestuur
bottom of page