top of page

Het BOOST team

BOOST draait op honderden deelnemers en vrijwilligers. Daarnaast hebben we een vast team dat zich dagelijks bezighoudt met de organisatie rondom BOOST, een bestuur op afstand en tal van partners in de stad waar we mee optrekken.

Het bestuur

BOOST valt onder de Stichting BOOST voor Vluchtelingen. Het bestuur van BOOST is onafhankelijk en onbezoldigd. Ze bewaken op afstand de missie en continuïteit van onze ontmoetingsplek.

Monique Waarts

is waarnemend voorzitter in het bestuur. Haar expertise in ‘maatschappelijk vastgoed’ zet ze in voor zorg en opvang van kwetsbare groepen bij HVO-Querido.

Jan Hoekema

is vice-voorzitter in het bestuur. Hij heeft een achtergrond in de politiek als burgermeester, maar ook als Tweede Kamerlid voor D66, waar hij zich bezighield met onder andere buitenlandse zaken, defensie en asielbeleid.

 

Jeroen Diepeveen

is onze penningmeester. Hij is de bevlogen directeur van Casa 400, een maatschappelijk hotel annex studentenhuisvesting in de buurt. 

Antoinette Tanja

is secretaris van het bestuur. Zij heeft een loopbaan in de Amsterdamse politiek als gemeenteraadslid en stadsdeelbestuurder namens GroenLinks, was tevens een aantal jaren Statenlid in Noord-Holland. Zij was voor GroenLinks voorzitter van de werkgroep vluchtelingen. Werkzaam als projectleider op het terrein van (informele) zorg, welzijn en arbeidsmarkt. Momenteel vervult zij diverse bestuursfuncties.

Nima Obbohat

is algemeen bestuurslid in het bestuur. Hij heeft een loopbaan als management consultant bij The Boston Consulting Group en Arthur D. Little in Europa, Middenoosten en Afrika waarbij hij met name raad van besturen van financiele instellingen en investeringsmaatschappijen adviseerde. Momenteel is hij ondernemer en investeerder in startups en scaleups.

Bestuur
bottom of page