top of page
IMG_2064_edited.jpg

Voorzitter

Een à twee dagdelen in de maand.

 
 

 

 

Over BOOST

 

BOOST is een dynamische ontmoetingsplek in Amsterdam waar mensen met en zonder vluchtachtergrond samenwerken aan integratie, participatie en persoonlijk perspectief. Wekelijks doen een paar honderd mensen mee in het gevarieerde programma, dat is gericht op drie pijlers: taal, ontmoeting en ontwikkeling. BOOST is in 2016 gestart als bottom up burgerinitiatief en in korte tijd uitgegroeid tot een bekende maatschappelijke voorziening in de stad.

De voorzitter

 

De voorzitter heeft een duidelijke visie op de positie en perspectief van vluchtelingen in
Nederland, en is voor de buitenwereld een bekende of herkenbare persoon.


De voorzitter is het gezicht van het bestuur en vertegenwoordigt het bestuur formeel naar
buiten. In de praktijk wordt BOOST in eerste instantie vertegenwoordigd door de algemeen
coördinator van BOOST. De voorzitter van het bestuur heeft affiniteit en/of aantoonbare
ervaring met (vluchtelingen)organisaties die visie en inhoud centraal stellen bij de verdere
doorontwikkeling en professionalisering.


De voorzitter van het bestuur en de algemeen coördinator van BOOST stemmen geregeld
informeel met elkaar af.

Competenties


1. Externe positionering
 

De voorzitter heeft een breed netwerk en goede contactuele eigenschappen. Is in staat (informele) netwerken effectief aan te wenden om doelstellingen te realiseren.
Vertegenwoordigt de stichting en achterban waar nodig bij overheden en andere stakeholders. Is gericht op de belangenbehartiging en de versterking van het imago en de positie van de stichting.


2. Verbindend en stimulerend leiderschap


De voorzitter heeft het vermogen om in teamverband te werken en leiding te geven aan het bestuur. Kan goed luisteren en weet standpunten goed en overtuigend voor het voetlicht te brengen. Ziet oplossingen in plaats van problemen. Is in staat bruggen te bouwen tussen mensen en groepen. Inspireert en motiveert. Is samen met de algemeen coördinator het aansprekende en herkenbare boegbeeld van/voor de stichting. De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur voor, en hij/zij draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur. De voorzitter voert functioneringsgesprekken met de algemeen coördinator, en evalueert periodiek het functioneren van bestuur en bestuursleden.


3. Omgevingssensitiviteit


De voorzitter heeft een brede scope en is goed geïnformeerd over maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren die van belang zijn voor nieuwkomers. Heeft daarnaast kennis van de positie en invloed van de stakeholders, ziet verbanden en weet onderwerpen te verbinden aan de belangen van de stichting.
 

De geschatte tijdsinvestering voor deze functie bedraagt gemiddeld 1 à 2 dagdelen per maand.
 

Reacties en informatie

Diversiteit en inclusie vinden wij belangrijk bij BOOST, die waarden zien wij ook graag
terug in ons team. Wij moedigen specifiek mensen met een vlucht- of
migratieachtergrond aan om te solliciteren. Wij hanteren geen sluitingstermijn voor deze vacature.

Mail je motivatie en cv naar karinarendsen@boostamsterdam.nl.

Voor meer informatie kun je mailen met:

bottom of page