top of page
de les-crop.jpg

Voorzitter

Twee dagdelen in de maand.

Over BOOST

 

BOOST is een dynamische ontmoetingsplek in Amsterdam waar mensen met en zonder vluchtachtergrond samenwerken aan integratie, participatie en persoonlijk perspectief. Wekelijks doen een paar honderd mensen mee in het gevarieerde programma, dat gericht is op drie pijlers: taal, ontmoeting en ontwikkeling. BOOST is in 2016 gestart als een bottom up burgerinitiatief en in korte tijd uitgegroeid tot een bekende maatschappelijke voorziening in de stad.

 

De afgelopen jaren is BOOST verder doorontwikkeld tot een stedelijke HUB voor nieuwkomers, waarbij tal van organisaties op structurele en incidentele basis werkzaam zijn vanuit het pand van BOOST en hiermee een duurzame bedding voor nieuwkomers organiseren. Organisaties binnen de HUB zijn o.a. het UAF, De Regenboog Groep, Refugee Talent HUB en New Bees.

 

Het programma en het pand van BOOST worden door de 100+ vrijwilligers in zelfbeheer georganiseerd. Daarnaast heeft BOOST een team van 9 vaste medewerkers waarbij de leiding en coördinatie van het project in handen is van de algemeen coördinator en het kernteam, dat verder bestaat uit een locatiemanager, zakelijk leider en programmamanager. Samen met alle deelnemers, vrijwilligers en het uitvoerend team maken zij BOOST tot een unieke plek in de stad.

 

BOOST wordt gefinancierd door een drietal gemeentelijke subsidies en op dit moment 10 fondsen. Daarnaast wordt er een klein aandeel eigen inkomsten gegenereerd.

 

BOOST heeft een vierkoppig onafhankelijk bestuur, dat op afstand functioneert. Naast de voorzitter bestaat het bestuur uit een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris. Bestuur en organisatie werken vanuit een duidelijke visie aan een duurzaam toekomstperspectief voor nieuwkomers, en ook voor BOOST als organisatie. Doorontwikkeling, verdere professionalisering en het continueren en uitbouwen van een relevant netwerk van partners binnen en buiten de stad staan daarbij centraal.

De voorzitter

 

De voorzitter heeft een duidelijke visie op de positie en perspectief van vluchtelingen in Nederland, en is voor de buitenwereld een bekend of herkenbaar persoon.

De voorzitter is het gezicht van het bestuur en vertegenwoordigt het bestuur formeel naar buiten. In de praktijk wordt BOOST in eerste instantie vertegenwoordigd door de algemeen coördinator van BOOST. De voorzitter van het bestuur heeft affiniteit en/of aantoonbare ervaring met (vluchtelingen)organisaties die visie en inhoud centraal stellen bij de verdere doorontwikkeling en professionalisering.

 

De voorzitter van het bestuur en de algemeen coördinator van BOOST stemmen geregeld informeel met elkaar af.

Competenties

   1. Externe positionering

De voorzitter heeft een breed netwerk en goede contactuele eigenschappen. Is in staat (informele) netwerken effectief aan te wenden om doelstellingen te realiseren. Vertegenwoordigt de stichting en achterban waar nodig bij overheden en andere stakeholders. Is gericht op de belangenbehartiging en de versterking van het imago en de positie van de stichting.

   2. Verbindend en stimulerend leiderschap

De voorzitter heeft het vermogen om in teamverband te werken en leiding te geven aan het bestuur. Kan goed luisteren en weet standpunten goed en overtuigend voor het voetlicht te brengen. Ziet oplossingen in plaats van problemen. Is in staat bruggen te bouwen tussen mensen en groepen. Inspireert en motiveert. Is samen met de algemeen coördinator het aansprekende en herkenbare boegbeeld van/voor de stichting.

 

De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur voor, en hij/zij draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur. De voorzitter voert functioneringsgesprekken met de algemeen coördinator, en evalueert periodiek het functioneren van bestuur en bestuursleden.

   3. Omgevingssensitiviteit

De voorzitter heeft een brede scope en is goed geïnformeerd over maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren die van belang zijn voor nieuwkomers. Heeft daarnaast kennis van de positie en invloed van de stakeholders, ziet verbanden en weet onderwerpen te verbinden aan de belangen van de stichting.

 

De geschatte tijdsinvestering voor deze functie bedraagt gemiddeld 1 à 2 dagdelen per maand.

Reacties en informatie

 

Diversiteit en inclusie vinden wij belangrijk bij BOOST, die waarden zien wij ook graag terug in ons team. Wij moedigen specifiek mensen met een vlucht- of migratieachtergrond aan om te solliciteren. Wij hanteren geen sluitingstermijn voor deze vacature maar streven er wel naar om de functie in ieder geval voor de zomer vervuld te hebben.

Reageren kan met een mail met motivatie en cv aan Karin Arendsen: karinarendsen@boostamsterdam.nl

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met:

bottom of page