top of page
IMG_2064_edited.jpg

Penningmeester

Een dagdeel in de maand.

 
 

 

 

Over BOOST

 

BOOST is een dynamische ontmoetingsplek in Amsterdam waar mensen met en zonder vluchtachtergrond samenwerken aan integratie, participatie en persoonlijk perspectief. Wekelijks doen een paar honderd mensen mee in het gevarieerde programma, dat is gericht op drie pijlers: taal, ontmoeting en ontwikkeling. BOOST, in 2016 gestart als bottom up burgerinitiatief, is in korte tijd uitgegroeid tot een bekende maatschappelijke voorziening.

Penningmeester

 

Vanwege het ontstaan van een vacature zoekt BOOST een enthousiaste en deskundige penningmeester om ons bestuur te versterken. Als penningmeester speel je een cruciale rol in de controle en advisering van onze financiën en financieel beleid.
Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden en is een bestuur op afstand. Het bestuur en de organisatie werken vanuit een duidelijke visie aan een duurzaam toekomstperspectief voor nieuwkomers en de organisatie van BOOST. De verdere professionalisering en doorontwikkeling van de organisatie zijn hierbij relevant.

 

In principe ontvangt het bestuur geen bezoldiging, maar er wordt wel een vergoeding van 150 euro per vergadering verstrekt. Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar. De geschatte tijdsinvestering is een dagdeel per maand. Als bestuurslid heb je affiniteit met de belangenbehartiging van nieuwkomers en de uitgangspunten van BOOST. Het bestuur werkt als team en denkt constructief maar ook kritisch mee met de directeur.

Taken

 • Bijwonen en voorbereiden van de bestuursvergaderingen

 • Geven van inbreng en advies

 • Inhoudelijk bijdragen aan de besluitvorming van het bestuur

 • Klankbord zijn voor de zakelijk leider

 • Vaststellen van de begroting, jaarrekening en jaarverslag

 • Vaststellen van het (meerjaren) beleidsplan.

 • Zorgen dat alle relevante gremia binnen de statutaire kaders met elkaar samenwerken en kunnen functioneren.

Verantwoordelijkheden penningmeester

 • Controleren van de begroting en jaarrekening alvorens deze ter besluitvorming in de bestuursvergadering worden ingebracht

 • Betrokken zijn bij het overleg met accountants met betrekking tot de accountantsverklaring bij de jaarrekening

 • Adviseren over de meerjarenbegroting

 • Adviseren van de overige bestuursleden over financiële aangelegenheden, waaronder jaarrekeningen, begrotingen, meerjarenbegrotingen en financiële rapportages gedurende het jaar

 • Monitoren dat het beleid, het jaarplan en de begroting in lijn zijn met de missie en de meerjarendoelen van de organisatie

 • Bijdragen aan het gemeenschappelijke resultaat van de organisatie.

Wat breng je mee?

 • Bestuurlijke of zakelijk relevante ervaring

 • Kennis en inzicht in financiële processen; in staat om financieel beleid te volgen en te controleren

 • Ervaring in een financiële functie, met expertise op het gebied van financiën, controle of accountancy en risicomanagement

 • Vermogen om samen met het bestuur en het kernteam te adviseren en nieuw beleid te ontwikkelen

 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en communicatieve vaardigheden.

Wat bieden wij?

Als penningmeester van Stichting Boost voor Vluchtelingen krijg je de kans om een wezenlijk verschil te maken in het leven van vluchtelingen en bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Je werkt samen met een gedreven team van bestuursleden en hebt de mogelijkheid om je professionele vaardigheden verder te ontwikkelen.

Reacties en informatie

Herken je jezelf in dit profiel en wil je graag bijdragen aan onze missie? Stuur dan je CV en een korte motivatiebrief voor 10 april 2024 naar Jeroen Diepeveen (huidige penningmeester) via bestuur@boostamsterdam.nl

bottom of page