top of page

Klachtenformulier

Mocht je een klacht hebben over de gang van zaken bij BOOST, dan kun je dat altijd delen bij een van onze medewerkers op kantoor.  Mocht je de klacht via mail of anoniem achter willen laten, dan kan dat natuurlijk ook. Daarvoor hebben we het klachtenformulier, zodat je op een makkelijke manier met ons kunt delen. We streven ernaar om klachten op een snelle en rechtvaardige manier af te handelen, met respect voor de belangen van alle betrokkenen.

 

Binnen 30 dagen komen we bij je terug over je ingediende klacht, mits je jouw gegevens hebt achtergelaten.

We gaan vertrouwelijk om met klachten. Belangrijke dingen over de opvolging van de klacht worden opgeschreven, maar niemand anders krijgt deze informatie te zien. Tenzij degene die de klacht heeft ingediend daar toestemming voor geeft.

Wil je een melding maken van ongewenst gedrag of een misstand? Maak dan een melding bij een van ons. Meer informatie over de meldregeling vind je hier.

Dank voor je bericht. Indien je contactgegvens hebt ingevuld, komen we z.s.m. bij je terug.

les_met_anna-2-6-min.jpg
bottom of page