top of page

BOOST als stedelijke HUB voor nieuwkomers

BOOST focust sterk op de samenwerking met organisaties en partners uit het veld om zo samen onze impact voor nieuwkomers te vergroten. Vanuit ons pand zijn naast BOOST inmiddels nog negen andere organisaties werkzaam. Zo is ons pand steeds meer aan het doorontwikkelen tot een stedelijke HUB en expertisecentrum voor nieuwkomers. Hieronder vind je de negen vaste partners in het pand.

refugee_talent_hub.png

Refugee Talent Hub

De Refugee Talent Hub brengt vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar met betaalde banen als doel.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • website-icon_342655-1293892316
HUB.JPG

Partners in de stad

Ook buiten het gebouw op de Danie Theronstraat werken wij samen met een netwerk van organisaties voor nieuwkomers in Amsterdam.

Netwerk Nieuwkomers Amsterdam

In de stad vormen we sinds eind 2021 met tal van organisaties die werken voor en met nieuwkomers, het Netwerk Nieuwkomers Amsterdam. We delen een brede visie op integratie en brengen die ook in de praktijk. We wisselen expertise uit en maken ons sterk voor een integrale aanpak van integratie, waarin nieuwkomers zelf nadrukkelijk stem hebben. Meer weten? www.netwerknieuwkomersamsterdam.nl

 

Landelijke Vreemdelingen Voorziening

BOOST is sinds 2019 partner in de keten van organisaties die samen werken aan de opvang en begeleiding van een grote groep mensen zonder geldige verblijfspapieren in Amsterdam. Daarvan maken onder meer deel uit: ASKV, Stichting Life Goals, Here to Support, Vluchtelingenwerk, HVO-Querido, Leger des Heils, stichting Maya Angelou en de gemeente Amsterdam.

 

De buurt

Rondom ons pand trekken we op met diverse buurtorganisaties, waaronder culturele ondernemingen, maatschappelijke initiatieven, welzijnsinstelling en buurtplatform. In ons pand bieden we geregeld plek aan hun activiteiten. Ook de wijkagent komt geregeld langs voor een kop koffie en een praatje.

 

Kennisinstellingen en maatschappelijke partners

We maken deel uit van het netwerk van de Refugee Academy van de Vrije Universiteit, werken samen met de Hogeschool van Amsterdam wier studenten NT2 geregeld stage lopen in de taallessen bij BOOST, en we zoeken altijd samenwerking met uiteenlopende maatschappelijke organisaties en bedrijven om nieuwkomers kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving.

Support voor BOOST

Support voor ons initiatief komt in allerlei vormen: subsidies, fondsen, sponsors en donaties. 

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam ondersteunt BOOST sinds de start met een aantal jaarlijkse subsidies. Voor 2022 ontvingen we subsidies uit de Regeling Sociale Basis, het programma Duurzaam Perspectief voor Ongedocumenteerden, en de nieuwe Regeling Integraal Maatschappelijk Initiatief. Ons pand hebben we sinds 2017 in tijdelijk gebruik van de gemeente Amsterdam.

Fondsen

BOOST wordt gesteund door een aantal goede doelen fondsen. Sinds de start van BOOST zijn dat: Kansfonds, Postcode Loterij Buurtfonds, Oranjefonds, PIN fonds, Stichting Steunfonds B.J.A.-C.O.W., Fred-Foundation, Stichting Leeuwenstein, stichting Dioraphte, Fundatie van de Santheuvel, 4 en 5 mei comité Amsterdam. Ook ontvingen we bijdragen vanuit het Europese AMIF programma MAX, van HVO-Querido en van diverse particuliere gevers. 

Sponsoren

Er zijn verschillende bedrijven die ons steunen, met bijvoorbeeld laptops, tv-schermen, internet en andere spullen die we goed kunnen gebruiken op onze ontmoetingsplek.

philips-logo-wordmark.png
Microsoft-Logo.png
logo_png.png_format=1500w.png

Steun BOOST

Wil je ook een gift doen aan BOOST vanuit je bedrijf of organisatie? Neem dan contact op met onze zakelijk leider Renée Spruit.

Meer lezen over BOOST?

bottom of page