top of page
IMG_2064_edited.jpg

Algemeen Bestuurslid

Een dagdeel in de maand.

 
 

 

 

Over BOOST

 

BOOST is een dynamische ontmoetingsplek in Amsterdam waar mensen met en zonder vluchtachtergrond samenwerken aan integratie, participatie en persoonlijk perspectief. Wekelijks doen een paar honderd mensen mee in het gevarieerde programma, dat is gericht op drie pijlers: taal, ontmoeting en ontwikkeling. BOOST is in 2016 gestart als bottom up burgerinitiatief en in korte tijd uitgegroeid tot een bekende maatschappelijke voorziening in de stad.

Algemeen bestuurslid

 

Vanwege het ontstaan van een vacature is het bestuur van BOOST op zoek naar een enthousiast bestuurslid met affiniteit voor mensen met een vluchtachtergrond en de versterking van hun positie. Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden (waarvan de voorzitter aftredend) en is een bestuur op afstand. 

Het bestuur en de organisatie werken vanuit een duidelijke visie aan een duurzaam toekomstperspectief voor nieuwkomers en de organisatie van BOOST. De verdere professionalisering en doorontwikkeling van de organisatie zijn hierbij relevant. Daarnaast het continueren en uitbouwen van een relevant netwerk van samenwerkingspartners in Amsterdam en daarbuiten. Het bestuur is onbezoldigd en komt vier keer per jaar bij elkaar. De geschatte tijdsinvestering is een dagdeel per maand. 

Als bestuurslid heb je affiniteit met de belangenbehartiging van nieuwkomers en de uitgangspunten van BOOST. Je hebt een visie op de positie en het perspectief van nieuwkomers in Nederland. Het bestuur werkt als team en denkt constructief maar ook kritisch mee met de directeur gericht op de ontwikkelingen van de organisatie.  

Taken

  • Bijwonen en voorbereiden van de bestuursvergaderingen

  • Geven van inbreng en advies

  • Inhoudelijk bijdragen aan de besluitvorming van het bestuur

  • Klankbord zijn voor de directeur

  • Vaststellen van de begroting, jaarrekening en jaarverslag

  • Vaststellen van het (meerjaren) beleidsplan.

Reacties en informatie

 

Mail je motivatie en cv naar karinarendsen@boostamsterdam.nl.

Voor meer informatie kun je mailen met:

bottom of page