Forbrukslån | Aktiivisubwoofer | Kredittkort | Historiske Strømpriser | Billigste Brannalarm | Forsikringsselskaper | Beste Mobilabonnement 2018 | Verditakst

visie

ONZE VISIE

Integratie begint in de buurt. BOOST Ringdijk is een ontmoetingsplek en community van nieuwkomers, bewoners en organisaties uit Amsterdam Oost (en omstreken) die samen werken aan directe integratie; het verwerven van passende plekken voor nieuwkomers in onze samenleving en het bouwen aan een inclusieve maatschappij.

Buurtbewoners en vluchtelingen organiseren ontmoetingen om elkaar te leren kennen en programma’s die kunnen helpen om mee te doen in de samenleving. Ontmoeting, taal, ontspanning, samen werken, en het ontsluiten van netwerken om volgende stappen te kunnen zetten. Door actief met elkaar op te trekken, op een gastvrije plek, kunnen op natuurlijke wijze contacten ontstaan, kunnen banden groeien, en zo een ieder kansen bieden talenten te ontplooien en in te zetten. Kortom actief meedoen, betrokken zijn – het zijn de simpele woorden voor inburgeren en integratie.

 

BOOST Ringdijk is een vervolg op HOOST Mauritskade, de tijdelijke woonvoorziening in de Amsterdamse Oosterparkbuurt waar een groep van ruim 30 vluchtelingen zelf een opvanglocatie realiseerde, met brede steun vanuit de buurten van Amsterdam Oost.
We hebben laten zien dat kleinschalige bottom-up opvang kán. En we leerden dat integratie, het opnemen van de nieuwe bewoners in onze stad gebaat is bij die zelfbeschikking, bij de buurtcontacten en vriendschappen. Het is een aanpak die de nieuwkomer – en de buurtbewoners zelf – echt op weg kan helpen, een enorme boost kan geven.

 

Die BOOST is hard nodig. De cijfers leren dat zo’n 75 procent van de nieuwkomers na een paar jaar nog steeds geen werk heeft kunnen vinden. We weten ook dat er de komende jaren zo’n 1500 vluchtelingen in Amsterdam Oost komen wonen; in het nieuwe tijdelijke AZC in de voormalige Bijlmer Bajes, in enkele tijdelijke bouwlocaties voor jonge starters, en in een deel van de sociale woningen hier in de stad. En dat we ook met vluchtelingen die al langer in de stad wonen, soms nog nauwelijks kennis hebben gemaakt.

 

Vluchtelingen hebben hun land achter zich moeten laten, een grote tocht ondernomen om elders een nieuw leven op te kunnen bouwen. Zij zijn op zoek naar kennis en kennissen, informatie en aanknopingspunten, om onderdeel uit te kunnen maken van een nieuwe samenleving. De gemeente Amsterdam heeft een stevig programma opgezet om hen daarbij te ondersteunen. BOOST Ringdijk zet daar met een groot netwerk van betrokken buurtbewoners en buurtlocaties een kleinschalig alternatief naast, waarin onze nieuwe buren hun weg kunnen gaan vinden in onze en hun stad.