Forbrukslån | Näyttö | Billigste Kredittkort | Strømpris Kalkulator 2018 | Billigste Brannalarm 2018 | Livsforsikring | Beste Mobilabonnement 2018 | Billig Regnskapsfører

OVER ONS

Onze Visie

BOOST Transvaal is een ontmoetingsplek en community van nieuwkomers, bewoners en organisaties uit Amsterdam Oost die samen werken aan directe integratie. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving en een volwaardige plek voor iedereen.

Integratie begint in de buurt. Buurtbewoners en vluchtelingen organiseren ontmoetingen om elkaar te leren kennen, en programma’s die kunnen helpen om mee te doen in de samenleving. Ontmoeting, taal, ontspanning, samen werken. Daaruit ontstaan netwerken en kansen om je talenten te ontplooien en je in te zetten. Kortom actief meedoen, betrokken zijn – het zijn de simpele woorden voor inburgeren en integratie.

BOOST is een vervolg op HOOST Mauritskade, de tijdelijke woonvoorziening in de Amsterdamse Oosterparkbuurt waar een groep van ruim 30 vluchtelingen zelf een opvanglocatie realiseerde, met brede steun vanuit de buurten van Amsterdam Oost. We hebben laten zien dat kleinschalige bottom-up opvang kán. En we leerden dat integratie, het opnemen van de nieuwe bewoners in onze stad gebaat is bij die zelfbeschikking, bij de buurtcontacten en vriendschappen. Het is een aanpak die de nieuwkomer – en de buurtbewoners zelf – echt op weg kan helpen, een enorme boost kan geven.

Die boost is hard nodig. De cijfers leren dat zo’n 75 procent van de nieuwkomers na een paar jaar nog steeds geen werk heeft kunnen vinden. We weten ook dat er de komende jaren zo’n 1500 vluchtelingen in Amsterdam Oost komen wonen; in het nieuwe tijdelijke AZC (eerst in de voormalige Bijlmer Bajes; tegenwoordig in Nieuw West), in enkele tijdelijke bouwlocaties voor jonge starters, en in een deel van de sociale woningen hier in de stad. En dat we ook met vluchtelingen die al langer in de stad wonen, soms nog nauwelijks kennis hebben gemaakt.

Nieuwkomers zijn op zoek naar kennis en kennissen, informatie en aanknopingspunten, om onderdeel uit te kunnen maken van deze nieuwe samenleving. Buurtbewoners en nieuwkomers bouwen samen een lokaal netwerk dat nieuwkomers een eindje op weg kan helpen.

Bekijk het filmpje dat in november 2017 is gemaakt tijdens de opening van onze nieuwe locatie in de Danie Theronstraat in de Transvaalbuurt.